KOMPLETAN VOZNI RED POSEBNIH AUTOBUSNIH LINIJA

Linija 1
TROGIR – SPLIT (Lovrinac)
Trogir (Kolodvor) – Stara kaštelanska cesta – Širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica –
Poljička (bolnice) – Lovrinac
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru
Iz Trogira polasci u 6.00, 7.00, 16.00 i 18.00 sati
Iz Splita (Lovrinac) polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

Linija 2
OMIŠ – SPLIT (Ravne njive)
Omiš (Ravnički most) – Dugi rat – Podstrana – Poljička (bolnice) – Tržnica – Općina –
Domovinskog rata – Ravne njive (Kaufland)
U povratku s Ravnih njiva istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Omiša polasci u 6.00, 7.00 i 18.00 sati
Iz Splita (Ravne njive) polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

Linija 3
SINJ – SPLIT (Lovrinac)
Sinj – Dugopolje – Stara Kliška cesta – Solin širina – Domovinskog rata - Općina – Tržnica -
Poljička (bolnice) – Lovrinac
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Sinja polasci u 6.00 i 7.00 sati
Iz Splita (Lovrinac) polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

Linija 4
SOLIN – SPLIT (Lovrinac)
Solin (Bunje) – Don Frane Bulića - Širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – Poljička
(bolnice) – Lovrinac
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Solina polasci u 6.00, 7.00 i 18.00 sati
Iz Splita (Lovrinac) polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

Linija 5
CITY CENTAR – ZVONČAC
City centar – Vukovarska – Mažuranićevo šetalište – Gundulićeva – Matoševa – Zvončac
(Banovina polazna stanica linije broj 8)
U povratku: Zvončac – Hrvatske mornarice – Domovinskog rata – Općina – Vukovarska – City
centar

Od City centra polasci u 6.00, 7.00 i 18.00 sati
Sa Zvončaca polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

Linija 6
NAKLICE - ŽRNOVNICA - KOREŠNICA – SPLIT (Ravne njive)
Naklice - Žrnovnica - Korešnica - Poljička (bolnice) – Tržnica – Općina – Domovinskog rata –
Ravne njive (Kaufland)
U povratku: Ravne Njive (Kaufland) - Domovinskog rata - Općina - Tržnica - Poljička (bolnice)
- Korešnica - Žrnovnica - Naklice

Iz Naklica polazak u 6.00 i 18.00 sati
Iz Splita (Ravne njive) polasci u 17.00 i 19.30 sati

Linija 7
DUBRAVA - ŽRNOVNICA (PRESJEDANJE NA AUTOBUS IZ NAKLICA) - SPLIT
Dubrava - Sitno G/D - Žrnovnica (presjedanje na autobus iz Naklica) - Korešnica - Poljička
(bolnice) – Tržnica – Općina – Domovinskog rata – Ravne njive (Kaufland)
U povratku: Ravne Njive (Kaufland) - Domovinskog rata - Općina - Tržnica - Poljička (bolnice)
- Korešnica - Žrnovnica (presjedanje na kombi za Dubravu) - Sitno G/D - Dubrava

Iz Dubrave polazak u 5.30 sati /u Žrnovnici presjedanje na autobus iz Naklica u 06.00 sati
Iz Splita (Ravne njive) polasci u 17.00 i 19.30 sati /u Žrnovnici presjedanje na kombi prema
Dubravi u 17.30 i 20.00 sati

Linija 8
CRIVAC – MUĆ – NEORIĆ – KLIS - SOLIN - SPLIT
Crivac – Muć – Neorić – Stara kliška cesta – Solin širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – trajektna luka – Poljička - Lovrinac
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Crivaca polazak u 6.00 sati
Iz Splita (Lovrinac) polazak u 16.15 sati

Linija 9
NISKO – BRŠTANOVO  -KORUŠCE  – KONJSKO „caffe bar Verona“ (PRESJEDANJE LINIJA BR. 8/ Crivac) - SPLIT
Nisko – Brštanovo – Dugobabe – Korušce – Vučevica – Broćanac – Konjsko (caffe bar Verona) PRESJEDANJE/linija 8
U povratku istom trasom u obrnutom smjeru

Iz Niskog polazak u 6.00sati /u Konjskom presjedanje na autobus iz Crivaca u 06.00 sati
Iz Splita (Lovrinac) polazak u 16.15 sati (linija 8) presjedanje u Konjskom na autobus prema
Niskom u 16.45 sati

Još jednom napominjemo da će u navedene autobuse moći ući isključivo osobe koje rade u
institucijama, ustanovama i tvrtkama koje su dužne raditi sukladno Odlukama stožera Civilne zaštite SD županije.