Obavijest za putnike na liniji br. 16

Od 17.10.2018. g. kao novo polazno-završno stajalište linije br. 16 koristit će se novoizgrađeno okretište u Ninčevićima koje se nalazi nekoliko desetaka metara iznad starog.