OBAVIJEST ZA PUTNIKE: USKRS I USKRSNI PONEDJELJAK

U nedjelju 04.04.2021. (Uskrs) i ponedjeljak 05.04.2021. (Uskrsni ponedjeljak)
neće prometovati slijedeći polasci na linijama:

LINIJA BR.:

  •   8:    U 23.10 SATI SA ZVONČACA

 

  • 10:   23:20 SATI SA JAPIRKA

 

  • 12:   U 22.45 SATI OD SV. FRANE I  I 22.55 SATI SA BENA

 

  • 15:   U 23.05 SATI OD DUILOVA DO TRAJEKTNE LUKE

 

  • 17:   U 23.20 SATI SA SPINUTA I 23.45 SATI SA TRSTENIKA

 

  • 37:   SPLIT - TROGIR: U 22:05 i 00.15 SATI 
  •          TROGIR - SPLIT: U 22.15 i 23.15 SATI

 

  • 60:   SPLIT - OMIŠ: U 23.00 i 24.00 SATI 
  •          OMIŠ - SPLIT:  U 23:00 23.50 SATI 

 

Dana 04.04.21021. (Uskrs) odjel prodaje karata na AK Trogir ne radi.