Tarifne zone

Autobusni promet na području grada Splita i okolice je podijeljen na četiri Tarifne zone. Na mapi je grafički prikazana podjela tarifnih zona obzirom na područje grada i okolice.

Na autobusnim linijama izvan područja zona označenih bojom primjenjuje se relacijski tarifni sustav.