OBAVIJEST ZA PUTNIKE NA LINIJAMA BR. 25, 28, 33

Od subote, 11.02.2023.g. dolazi do manjih korekcija u voznom redu samo vikendom na dolje navedenim linijama: 

  • linija br.25 pri polasku iz Stobreča za Split umjesto dosadašnjeg polaska u 20.00 sati,  ubuduće će prometovati u 19.50 sati
  • linija br.28 pri polasku iz Splita za Dubravu (preko Žrnovnice) umjesto dosadašnjeg polaska u 20.30 sati, ubuduće će prometovati u 20.25 sati
  • linija br.33 pri polasku iz Kose za Split umjesto dosadašnjeg polaska u 22.45 sati, ubuduće  će prometovati u 22.55 sati.