OBAVIJEST ZA PUTNIKE NA PODRUČJU OPĆINE KLIS

   Od ponedjeljka 31.10.2022.g. dolazi do izmjena na linijama broj 22 i 33 na sljedeći način:

  • Linija broj 22 mijenja trasu na način da umjesto do Klis Megdana prometuje do novoizgrađenog okretišta u Klisu (na području Klis brda), a umjesto do HNK linija će prometovati do terminala Sukoišan. Vozni red kao i shema prometovanja izmijenjene linije broj 22 KLIS – SPLIT i SPLIT – KLIS je prikazana ispod teksta.
  • Linija broj 33 mijenja početno završno stajalište na području Klis Kose na način da produžava do objekta Lovačkog doma na području Klis Kose što joj postaje novo okretište. Vozni red će radi ovog produženja doživjeti male korekcije koje možete vidjeti ispod teksta.