ODLUKA O PRODAJI SUFINANCIRANIH MJESEČNIH POKAZNIH KARATA

Sukladno Odluci o izmjeni Odluke za organiziranje nastave na području Splitsko – dalmatinske županije, dana 10.05.2021. godine započinje nastava za sve učenike. Sukladno tome, od 06.05.2021. godine u prodaju se puštaju sufinancirane mjesečne pokazne karte od strane MZO za sve koji ostvaruju pravo na iste.