OBAVIJEST O PROMJENI CIJENA KARATA 01.06.2024. GODINE
petak, 31.5.2024.

OBAVIJEST O PROMJENI CIJENA KARATA 01.06.2024. GODINE

Na temelju Odluke Skupštine Društva od dana 28.05.2024. godine, od subote 01.06.2024. godine doći će do povećanja cijene dijela pojedinačnih karata kupljenih kod vozača u vozilu.

Kartama koje koštaju 2,00 eura, cijena se povećava na 3,00 eura, kartama koje koštaju 2,50 eura na 3,50 eura, kartama koje koštaju 3,00 eura na 4,00 eura te kartama koje koštaju 4,00 eura na 4,50 eura.

Također se povećava i cijena dječje karte kupljene kod vozača u vozilu i to s 1,00 euro na 2,00 eura.

Cijene ostalih vrsta karata kao i pojedinačnih karata kupljenih putem ostalih kanala prodaje (web, aplikacija, kartomat, biljetarnica, vrijednosna kartica) ostaju nepromijenjene.

Novi cjenik možete vidjeti niže.

OBAVIJEST O PROMJENI CIJENA KARATA 01.06.2024. GODINE
123456789