SEZONSKA LINIJA: SOLIN (BUNJE) - ŽNJAN / ŽNJAN - SOLIN (BUNJE)

Sukladno zahtjevu Grada Solina, a u skladu sa potpisanim Ugovorom o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu prema Uredbi EU 1370/2007 od ponedjeljka 12.07.2021. do 15.09.2021. uvodi se sezonska linija na relaciji Solin (Bunje) – plaža Žnjan s polaskom u 15.30 sati, i  povratkom sa Žnjana u 19.30 sati svaki dan.

Trasa linije: Solin (Bunje) – Ulica Don F. Bulića - Ulica Stjepana Radića – Ulica Dr. Franje Tuđmana – Ulica Put Mira (Japirko) – Ulica A.G. Matoša – ZNG – Most Smokovik - Put Duilova – Žnjan, a u povratku istim prometnicama u obrnutom smjeru.

Pregledna shema trase dostupna na linku ispod.