Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Naziv projekta:

Nabavka novih autobusa za Promet d.o.o. (KK.07.4.2.29.0001)

Korisnik projekta: Promet d.o.o.

Opis projekta: Prijavitelj projekta je Promet d.o.o., a cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom 47 novih autobusa. Provedbom projekta će se riješiti problem zastarjelih autobusa u voznom parku društva Promet d.o.o. čiji sadašnji vozni park karakterizira veliki broj prijeđenih kilometara i visok udio starijih autobusa koja se koriste u pružanju javne usluge u dijelu Splitsko – dalmatinske županije. Vozni park Društva karakterizira i velik broj autobusa čiji motori zadovoljavaju EURO 2 i EURO 3, EURO 4 i EURO 5 normu, što negativno utječe na okoliš.

Cilj projekta: Nabavom novih autobusa će se unaprijediti kvaliteta javnog prijevoza građana na području Urbane aglomeracije Splita, a što će pozitivno utjecati na kvalitetnu i sigurnu uslugu prijevoza. Projektom je planiran rashod 47 starijih dizel autobusa, EURO norme 2, 3, 4 i 5 te nabava 47 novih dizel autobusa EURO norme 6.

Ukupna vrijednost projekta: 109.391.500,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 74.386.220,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 27.04.2021. - 31.12.2023.

Kontakt osoba:

Miroslav Delić, dipl.iur.

e-mail: miroslav.delic@promet-split.hr

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.